čtvrtek 12. října 2017

Novela exekučního řádu je úlet

Ministerstvo spravedlnosti v tiskovce nedávno zmínilo tři novely exekučního řádu.
Zatímco vedení všech exekucí dlužníka jediným exekutorem lze kvitovat jako dobrý nápad, který měl přijít dávno (je nesmysl, aby tytéž úkony dělalo xx různých exekutorských úřadů současně).
I u tohoto dobrého nápadu je však otázkou metodika přidělování do úřadů, které mají poměrně odlišné kapacitní možnosti – zatímco tu existuje řada úřadů o pěti lidech, existují tu i exekutorské fabriky (dříve Vrána, nyní Jícha, Podkonický, apod.), kteří mají desítky, i stovky zaměstnanců – což si, na rozdíl od MS, nemyslím, že je špatně – prostě mají skutečně celorepublikovou působnost, což jim zákon umožňuje, a tak širší spektrum zákazníků – věřitelů. Ti koneckonců, v případě těch institucionálních, také nebudou jásat, protože místo komunikace s jedním-několika málo úřady nyní, budou komunikovat v krajním případě s většími desítkami úřadů.
Další dvě změny prezentované jako „klíčové“ jsou ale hlavně klíčem k peklu.

sell diamonds online

Předně je zcela nesmyslné zastavení exekuce po dvou letech neúspěšnosti – sama exekuce prochází životním cyklem, kdy vysoké náklady jsou zejména v její počáteční části – jak administrativní (komunikace exekutora s věřitelem, exekučním soudem, lustrace dlužník apod.), tak samostatné provádění exekuce (od součinnosti bank, po eventuální mobiliární exekuci, dražeb majetku apod.), po dvou letech exekuce existuje spíše evidenčně a neznám exekutora, co by se po dvou letech, kdy není vymoženo, aktivně snažil dlužníka fyzicky hledat apod.
Naopak ale i po dvou letech kdy věřitel dosud ostrouhal může dojít ke změně majetkových poměrů dlužníka a místo exekutora by měl – podstatně komplikovaněji a za další náklady, toto hlídat spíše věřitel. Řeč je zejména o majetku nabytým z dědictví, výhrách, ale i získání práce dlužníkem po delší době. Nejistota tu ale vzniká také pro dlužníka: ten může fiktivně nabýt dojmu, že „je čistý“, protože žádné exekuce nemá, a mezi tím věřitel vyčkává doslova jak had a může zahájit novou exekuci.
Poslední tvrzení stran „spravedlivých exekucí“ v podobě motivace věřitelů, aby zvažovali, zda má, vzhledem k majetkovým poměrům dlužníka, vůbec smysl exekuční návrh podávat (to fakt říká Ministerstvo spravedlnosti!) je pak už ultimátní kravinou: Na jednu stranu zastavíme exekuce po dvou letech neúspěchu, na druhou stranu řekneme věřiteli, aby zvažoval, jestli má vůbec exekuční návrh podávat – podle čeho to bude zvažovat?

Teď jde majetkovou situaci dlužníka (resp. vůbec smysluplnost žaloby) alespoň zhruba poznat podle počtu na něj vedených exekucí (taková lustrace je samozřejmě zpoplatněna 60Kč+DPH za každý dotaz u exekutorské komory – přičemž dotazem se myslí jak seznam exekucí bez částek, tak každá jednotlivá exekuce (částka)) – osobně tedy např. před žalobou provádím lustraci jen na počet exekucí, a jen, pokud je třeba jedna, se dívám na částku – ani to není až tak vypovídající, pokud má někdo dva roky exekuci kvůli dluhu 6 tisíc, žalovat ho nemá často smysl ani když je „skoro čistý“.

Jak myslí MS, že to věřitel pozná, když ty exekuce se po dvou letech zastaví? Už jen samotný akt podání žaloby věřitelem svědčí o tom, že dlužník na úhradu pravděpodobně nemá – jinak by ji asi prostě provedl. Myslím, že těch dlužníků, co by neplatili úvěr „protože se jim prostě nechce, i když na to mají“ a čekali, než jim to strhne exekutor, až tak moc fakt nebude.
Věřitel nemůže vstoupit dlužníkovi domů, nemůže koukat do registru vozidel, nemůže vidět jestli má účty a případně co na nich, zjistit, jestli jsou proti němu aktuálně vedené žaloby lze spíš kvůli liknavosti pracovníků infocenter soudů, kteří zpravidla po telefonu ochotně kouknou podle jména a data narození, jak říkají „jestli nám projde evidencí“ (ale dělejte to jako úvěrová firma se stovkami-tisíci dlužníků). Vrchol zvážení majetkových poměrů je lustrace katastru nemovitosti (opět samozřejmě placená) a rejstříku exekucí. Pokud nemá exekuci ani barák, fakt nevím, podle čeho bych měl jako věřitel dál poznat, jestli má nebo nemá smysl vést exekuci.