pondělí 12. února 2018

Nechvalně prosnulá Jana Nachtigalová odvolána z funkce ředitelky ZŠ

Mgr. Jana Nachtigalová, ředitelka 1. ZŠ Most, Svážná 2342, Most, známá mimo jiné z kauz diskriminace naší dcery, kterou nepřipustila na školní akci kvůli „nepohodlným rodičům“ (zdroj: lidovky.czceskaskola.cz) zpětného doplnění podpisů osob nezúčastněných na jednání jako účastníků (zdroj: mesto-most.cz), neřešením šikany mezi žáky (zdroj: homerlive.cz) byla 12. 2. 2018 rozhodnutím rady města Most k 31. 7. 2018 odvolána z funkce, (uvádí Mostecký deník).
Přestože rodiče (i jiní než my) podali České školní inspekci v průběhu roku 2017 hned několik stížností, které byly bez výjimky shledány jako důvodné (diskriminace naší dcery, neřešená šikana, nezákonně vykázaná neomluvená absence naší dcery, patrně jako odveta za podanou žalobu), zřizovateli školy Magistrátu města Mostu, zejména pak Tomáši Brzkovi (vedoucí odboru školství), jeho nadřízené Markétě Staré (náměstkyně primátora pro oblast školství) a Petře Trojnové (zástupkyni Tomáše Brzka) bylo vše jedno, negoval zprávy České školní inspekce, vytýkané vady odmítal, závazné stanovisko České školní inspekce stran nezákonně udělené neomluvené absenci žákyni čtvrté třídy s „nepohodlnými rodiči“ odmítl akceptovat.
Tomáš Brzek a Markéta Stará neváhali svolat schůzku s rodiči, kde evidentní fakta a zjištění inspekce bagatelizovali a zpochybňovali - stejně jako několikatýdenní práci inspekčního týmu.
Eva Marešová, třídní učitelka šikanované žákyně se jí odmítla jakkoli zastat a svým servilním přístupem vůči ředitelce Janě Nachtigalové nejen napomohla, ale i se přímo podílela na dalším bezpráví – vykázala jako neomluvenou absenci rodiči řádně a včas omluvenou nemoc, během které žákyně i navštívila lékaře. Skutečnost, že byla absence řádně omluvena rodičům žákyně potvrdilo nejen zjištění České školní inspekce, které se věcí zabývalo, ale i ředitel odboru legislativy Ministerstva školství, ústřední orgán České školní inspekce odbory školství dvou krajských úřadů.
Eva Marešová ani Jana Nachtigalová své pochybení a nezákonný postup ani přes tato zjištění nikdy neuznali – namísto toho ředitelka Nachtigalová rodičům žákyně vyhrožovala podáním žaloby a na jiného rodiče, Ing. Tomáše Seidla, dokonce podala trestní oznámení, které bylo odloženo jako nedůvodné.
Školská rada (zejména Ing. Aleš Janeček a Gabriela Nekolová, neúspěšná kandidátka ČSSD do zastupitelstva Ústeckého kraje) pak neváhali označit fatálně selhávající vedení školy za "kvalitní management", přičemž situaci, kdy ústřední školní inspektor navrhne vyhlášení konkurzu na místo ředitele po jediném funkčním období považují za standardní.